HR Advies

advies_opt
Een ervaren HR-adviseur nodig?

Je team uitbreiden voor een groot project, zoals een reorganisatie of fusie?

Advies voor een beter HRM-beleid?

Neem dan contact op met R.A.B.

Ravenna Arts en Alexander Bareman werkten bij grote Zeeuwse organisaties en deden daarbij veel ervaring en inzichten op.

  • Ze bieden tips voor het vasthouden van talent binnen de organisatie.
  • Ze weten hoe je meer verbondenheid creëert tussen werknemers onderling.
  • Ze geven verbeterpunten voor het bestaande HR-beleid en de daarbij gebruikte instrumenten.
  • Ze hebben ervaring met eenvoudige en complexe HR-administratieve taken.
  • Ze weten hoe je efficiënt omgaat met eerstelijnsvragen.
  • Ze werkten bij grote Zeeuwse organisaties als de Veiligheidsregio Zeeland, gemeenten Terneuzen en Sluis, GGD Zeeland en uitzendbureaus.

Op zoek naar een professionele HR Business Partner?

hoe kunnen we je helpen?

Neem contact met ons op om je wensen te bespreken.